• Listy vlastníctva
 • Rôzne katastrálne územia
 • Evidencia parcel reg. C a E
 • Jednotlivé výmery parciel
 • Druhy pozemkov (TTP,Les,..)
 • Definícia rôznych skupín majetku (Urbár, Súkromná hora,..)
 • Tlačové prehľady obhospodarovaného majetku
 • Zoznam podielnikov
 • Podielnici môžu byť: fyzické osoby,
 • firmy, mestá, obce, ...
 • Preddefinované skupiny : známi, neznámi a zosnulí podielnici
 • Definícia vlastných skupín podielnikov
 • Evidencia údajov o podielnikoch
 • Výmery, hlasy a podiely a ich prepočty
 • Tlač zoznamu podielnikov
 • Tlač prezenčných listín
 • Tlač evidenčnej karty podielnika
 • V hotovosti, poštou, cez internet banking
 • Vie prerozdeliť jednu celkovú sumu, prepočítať sumu podľa výmery, alebo hlasov
 • Tlač výplatnej listiny
 • Prehľad o vyplatených / ešte nevyplatených dividendách
 • Uzávierka z výplacania pre účtovníctvo
 • Tlač poštových poukážok
 • Hromadná tlač
 • Systém umožnuje tlačiť :
 • - Poštový poukaz na adresu
 • - Poštový poukaz na výplatu - hromadný
 • - Zoznamy podielnikov
 • - Prezenčné listiny
 • - Výplatné listiny
 • - Splnomocnenia o zastupovaní
 • - Prehľady spravovaného majetku
 • - Evidenčné karty podielnikov
 • - a ďalšie užitočné dokumenty...
 • na 30 dní zadarmo
 • Na úvod máte možnosť využívať software po dobu 30 dní zadarmo

 • Skúšobná prevádzka je bez rizika, bez zmluvy, faktúry a záväzkov
 • Chcem vyskúšať zadarmo...
 • Aplikácia spĺňa požiadavky, kladené na evidenciu pozemkových spoločenstiev, podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách
ProfiEvidencia

ProfiEvidencia je profesionálny a pritom jednoduchý informačný systém, ktorý Vám umožní viesť evidenciu podielnikov, ich údajov, výmer, podielov a hlasov, evidenciu majetku spoločenstva a značne uľahčuje prácu pri výplate dividend.

Ak sa dnes trápite s papierovou evidenciou, alebo zložitými excelmi a chcete si veci úľahčiť, ste na správnom mieste.
Využite našu 30 dňovú bezplatnú prevádzku bez rizika a vyskúšajte, či Vám systém bude úplne vyhovovať... my sme presvedčení, že bude!
S pozdravom a prianím pekného dňa...

Váš tím ProfiEvidencia.sk

Viac o výhodách Profi Evidencie

Referencie

   Kataster portál      Zákon č. 97/2013 Z. z.      Softvér      Lesné úrady      Slovenský Pozemkový fond      www.urbare.sk