Výhody ProfiEvidencie

Vždy aktuálny zoznam podielnikov

Prehľadná evidencia podielnikov

Počas roka môžete pohodlne aktualizovať zoznam podielnikov na základe dedičských rozhodnutí, či kúpnych a darovacích zmlúv. Kedykoľvek je možné každému podielnikovi vystaviť evidenčnú kartu, ako potvrdenie o výške evidovaných podielov. Vaše dokumenty budú vyzerať dobre a profesionálne....
.pdf Vzor evidenčnej karty podielnika .pdf Vzor Zoznamu podielnikov

Prehľad obhospodarovaného
									majetku

Prehľad obhospodarovaného majetku

Systém umožňuje viesť zoznam listov vlastníctva s jednotlivými parcelami a ich výmerami. V prípade ak obhospodarujete pozemky z viacerých katastrálnych území nie je to žiadny problém. Zoznamy parciel a majetku vám môžu poslúžiť napr. ako prílohy pri príprave rôznych zmlúv.
.pdf Vzor prehľadu spoločne obhospodarovaného majetku

Rýchlejšia príprava na valné
									zhromaždenia

Rýchlejšia príprava na valné zhromaždenia

Určite poznáte aká náročná je organizácia a príprava všetkých podkladov na valné zhromaždenie. Jednou z úloh je aj vyhotovenie prezenčnej listiny a pozvánok, hlavne pre "cezpoľných" podielnikov. Pozvánka sa v prípade manželov posiela obvykle len jedna. Všetky tieto požiadavky vie Profi Evidencia zabezpečiť. Prezenčnú listiny ako aj tlač adries na obálky môžete prakticky zrealizovať na jedno kliknutie.
.pdf Vzor podpisovej prezenčnej listiny z valného zhromaždenia

Priebežná prezentácia na
									zhromaždení

Priebežná prezentácia na zhromaždení

Ak spočítavate hlasy priebežne pri príchode podielnikov na valné zhromaždenie, máme pre vás pomôcku, vďaka ktorej ušetríte kopu času. ProfiEvidencia pripraví na jedno kliknutie malú napočítavaciu kalkulačku, ktorú si môžete vziať na zhromaždenia a zaklikávať jednotlivých podielnikov, pričom sa vám automaticky napočítava počet prítomných podielov a hlasov. Priebežne vidíte ako sa vyvíja uznášaniaschopnosť pripravovaného zhromaždenia.
.pdf Vzor napočítavacej tlačovej zostavy vo formáte Excel (.xls)

Vyplácanie dividend

Vyplácanie dividend

Profievidencia podporuje aj proces vyplácania dividend. Vždy máte prehľad komu ste už vyplatili a koľko ešte máte vyplatiť a komu. Zo systému si viete vytlačiť podklad na výplatu dividend v hotovosti ako aj poštové poukážky na platbu poštou. Na záver vyplácania jednoducho vytlačíte podklad pre vaše účtovníctvo.
.pdf Vzor podkladu na výplatu dividend v hotovosti

Bezpečnosť a zálohovanie údajov

Softvér ProfiEvidencia je prevádzkovaný na našich serveroch a je pravidelne zálohovaný na dennej báze. Keď sa Vám pokazí Váš počítač, nemusíte sa báť, o žiadne údaje neprídete. Môžete pokračovať v práci na inom počítači, alebo jednoducho, keď Váš opravia.
S ProfiEvidenciou môžete pracovať Vy, ale aj dať prístup (napr. len na prezeranie) niektorému z členov výboru alebo dozornej rady.

Úvodný import dát z viacerých zdrojov

Ak by ste si chceli veci uľahčiť, na úvod Vám vieme naplniť systém údajmi podľa Vašej požiadavky. Vaša práca bude spočívať len v prekontrolovaní vložených dát a máte systém pripravený na používanie.

Ďalšie užitočné funkcie

ProfiEvidencia obsahuje aj ďalšie užitočné funkcie a zlepšenia, ktoré šetria kopu času a úsilia pri vedení evidenčnej agendy pozemkového spoločentva.

Pre záujemcov o vyskúšanie systému sme pripravili 30 dňovú testovaciu prevádzku úplne zadarmo, bez akejkoľvek zmluvy a závazkov....

 

   Kataster portál      Zákon č. 97/2013 Z. z.      Softvér      Lesné úrady      Slovenský Pozemkový fond      www.urbare.sk